Vakverdeler

Voor gelijktijdig warm/koud vervoeren. Daarnaast kan het bij gebruik van slechts een deel van de maaltijdtransportsystemen temperatuurverlies beperken door het compartiment te verkleinen.