SDX Thermobox E120

Eigenschappen

Regalen: 8 x GN 1/1, 80mm regaalafstand
Buitenafmeting: B: 525mm x D: 730mm x H: 1215mm
Binnenafmeting: B: 330mm x D: 540mm x H: 670mm
Gewicht: 48 kg
Aansluitwaarde: 230v / 650W
SKU# : H122.027-ZE
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) zonder slot
SKU# : H122.027-ME
SDX Thermobox E120 (8 GN 1/1) voorzien van slot.