SDX Thermobox E180

Eigenschappen

Regalen: 12 x GN 1/1, 80mm regaalafstand
Buitenafmeting: B: 525mm x D: 730mm x H: 1355mm
Binnenafmeting: B: 330mm x D: 540mm x H: 1000mm
Gewicht: 60 kg
Aansluitwaarde: 230v / 800W

SKU# : H122.033-ZE
SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) zonder slot
SKU# : H122.033-ME
SDX Thermobox E180 (12 GN 1/1) voorzien van slot.