SDX Thermobox E60

Eigenschappen

Regalen: 4 x GN 1/1, 80mm regaalafstand
Buitenafmeting: B: 525mm x D: 750mm x H: 895mm
Binnenafmeting: B: 330mm x D: 540mm x H: 350mm
Gewicht: 41 kg
Aansluitwaarde: 230v / 280W
SKU# : H122.006-ZE
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) zonder slot
SKU# : H122.006-ME
SDX Thermobox E60 (4 GN 1/1) voorzien van slot.